Điện kế chứng minh

Mã số: PTVL2011

Nhà sản xuất: Trung Quốc

Mục đích:

Đo dòng điện, hiệu điện thế

- Kích thước tối thiểu (300x280x110)mm, có các thang đo sau:

- Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 2,5A, có thang đo mA và A. 

- Điện áp một chiều: Giới hạn đo 5V có thang đo V