Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp lực

Mã sản phẩm: V842

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Chứng minh áp suất chất lỏng

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp lực được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

2 Xi lanh 100 ml và 300 ml;

+ Các quả kim loại 50 gam và bộ giá thí nghiệm (TBDC);

+ Áp kế.