Tin tức

Giáo dục STEM và giáo dục Truyền Thống

13/09/2020
0 bình luận

Trong những thập kỷ qua, đã có một sự phát triển vượt bậc trong hệ thống giáo dục. mọi thứ đã thay đổi về nhiều mặt. Chương trình giảng dạy môi trường vật chất giáo viên dạy phương pháp đánh giá và học sinh đều đã thay đổi. Trong chương trình giáo dục truyền thống...

Xưởng sản xuất

04/06/2019
0 bình luận

Một số hình ảnh về xưởng cơ khí của công ty

Sóng dọc và cộng hưởng sóng dọc

29/07/2020
0 bình luận

Sóng dọc là sóng khó hình dung đối với học sinh. Cố gắng làm thí nghiệm trực quan nhất để học sinh có thể hiểu và nhớ.