Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ kít vi điều khiển thông dụng

Mã sản phẩm: CNDC7

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điều khiển đèn điện cảm biến ánh sáng và chuyển động được sản xuất theo Thông tư số 38 /2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Bộ dụng cụ bao gồm:

Sử dụng bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển trong danh mục TBDC