Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

Mã sản phẩm: L8TB34

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Ống nghiệm (TBDC).
+ Nước oxi già (y tế) H2O2 3% 200ml;
+ Manganese (II) oxide (MnO2) 10gam