Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối

Mã sản phẩm: L8TB39

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối.

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

- Ống nghiệm(TBDC);

- Copper (II) sulfate (CuSO4); Silve nitrate (AgNO3). Barichloride (BaCl2); Sodium hydroxide (NaOH) loãng; Sulfuric acide (H2SO4) loãng (TBDC);

- Đồng (Cu) lá; Đinh sắt (Fe).