Bộ thí nghiệm về momen quán tính của vật rắn

Mã số: PTVL2022

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Momen lực đối với trục quay
  • Chuyển động tròn của chất điểm. Dạng khác của định luật II Niutơn
  • Momen quán tính của chất điểm đối với một trục
  • Momen quán tính của vật rắn đối với một trục

Mục tiêu của bộ thí nghiệm:

+ Thế nào momen lực? 

+ Công thức tính momen lực đối với một trục, cách xác định dấu của momen lực.

+ Xây dựng biểu thức định luật II Niu-tơn dưới dạng khác làm xuất hiện biểu thức momen lực và momen quán tính.

+ Khái niệm momen quán tính đối với một trục của một chất điểm và của vật rắn.

Bao gồm: 

+ Bộ thí nghiệm moment quán tính

+ Đồng hồ đo thời gian hiện số

Momen quán tính

Moment quán tính của vật rắn

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm chi tiết sẽ được Update sớm nhất!

Momen quán tính