Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã

Mã sản phẩm: SH3.15

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Đo lường kích thước của quần thể, xác định độ phong phú của loài, độ đa dạng của quần xã theo chỉ số Shannon

Mô tả:

Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

 

Bộ thiết bị gồm:

- Ống nhòm: Ống nhòm hai mắt 16×32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ phóng đại tối đa lên đến 16 lần, đường kính 32mm.

- Thước đo: Thước mét, thước cuộn hoặc máy đo khoảng cách laser

- Dây dù: Dây dù loại có đường kính nhỏ;

- Khung hình vuông (buồng đếm): Trong khung chia ô bàn cờ 2cmx2cm bằng dây thép.