Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị quan sát nhiễm sắc thể

Mã sản phẩm: L9TB70

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Bộ thiết bị quan sát nhiễm sắc thể được sản xuất theo Thông tư số 38 /2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Bộ dụng cụ bao gồm:

Kính hiển vi (TBDC),

Tiêu bản nhiễm sắc thể (tiêu bản về cấu trúc của NST ở các kì khác nhau của quá trình nguyên phân, tiêu bản nhìn rõ nét cấu trúc NST).

Bộ thiết bị quan sát nhiễm sắc thể