Thấu kính

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng cho các thí nghiệm về quang hình

Bao gồm các thấu kính hội tụ, phân kỳ.

Chất liệu: Thủy tinh

Đường kính 50mm

Tiêu cự f = +50mm, +100mm, +150mm, +200mm; - 50mm, -100mm, -150mm, -200mm