Giỏ hàng
Tài khoản

Thấu kính

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Bao gồm các thấu kính hội tụ, phân kỳ.

Chất liệu: Thủy tinh

Đường kính 50mm

Tiêu cự f = +50mm, +100mm, +150mm, +200mm; - 50mm, -100mm, -150mm, -200mm