Giỏ hàng
Tài khoản

Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng

Mã sản phẩm: V1116

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thể hiện chiều truyền năng lượng nhiệt.

Mô tả:

Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+Giá thí nghiệm (TBDC); đèn cồn; cốc nước, thanh đồng, nhiệt kế (chất lỏng).