Giỏ hàng
Tài khoản

Giáo dục STEM và giáo dục Truyền Thống

calendar 13/09/2020 user Đăng bởi: Admin

 

Trong những thập kỷ qua, đã có một sự phát triển vượt bậc trong hệ thống giáo dục. mọi thứ đã thay đổi về nhiều mặt. Chương trình giảng dạy môi trường vật chất giáo viên dạy phương pháp đánh giá và học sinh đều đã thay đổi.

Trong chương trình giáo dục truyền thống không được tích hợp học sinh học nhiều môn không liên quan với nhau, không có sự liên kết giữa các môn học và học sinh hỏi cái đó vì không có kết quả học tập rõ ràng cho các môn. Học sinh trên các cơ quan thụ cảm làm việc cá nhân và thiếu các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Giáo viên là người truyền tải kiến ​​thức và không liên kết các môn học với nhau, khiến nó giao tiếp một chiều với học sinh. Thi cử phụ thuộc vào ghi nhớ nhiều hơn là hiểu và không có sự liên kết với thực tế cuộc sống. Lớp học nhàm chán, chúng dựa trên việc cung cấp thông tin mà không có phản hồi mà không có sự tham gia hoặc làm việc nhóm giữa các học sinh.

Nhưng bây giờ trong thế kỷ 21, chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển nhanh chóng, tri thức được thu nhận chỉ bằng một cú nhấp chuột, cả thế giới được kết nối và mọi người có thể tiếp cận với nhau dễ dàng. Nền giáo dục truyền thống không còn phù hợp với điều này nữa, nền giáo dục phi truyền thống mới nhấn mạnh vào việc nâng cao các kỹ năng như sự kiên trì giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng kinh doanh và làm việc theo nhóm.

Hệ thống giáo dục mới là STEM, nó được tích hợp khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học. Chương trình giảng dạy dựa trên dự án, giáo viên đóng vai trò là người cố vấn và hỗ trợ cho học sinh và sắp xếp thông tin được cung cấp cho học sinh một cách dễ hiểu. Đánh giá học sinh dựa trên dự án, xác thực từng bước thực hiện dự án, nó dựa trên nỗ lực làm việc nhóm và hợp tác để tạo ra dự án trong thời gian được giao và nguồn lực nhất định.

PS: dù biết STEM là tốt, nhưng để làm được như vậy thì với điều kiện giáo dục ở VN là điều không thể: cả về tư duy lẫn nguồn lực.

Trên thế giới, giáo dục truyền thống vẫn chiếm đa số. Mọi người có thể cho biết nguyên nhân???

Vậy hiện tại, hãy làm tốt công việc giáo dục truyền thống.

Viết bình luận của bạn: