Sóng dọc và cộng hưởng sóng dọc

Đăng bởi Admin vào lúc 29/07/2020
Sóng dọc và cộng hưởng sóng dọc

Cộng hưởng âm thanh trong ống Kundt

Barfield đã phát hiện ra là: Nút sóng là nơi tập trung các hạt xốp.

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: