Âm thoa

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Có các tần số: 256 Hz, 288Hz, 320Hz, 341Hz, 384Hz, 426Hz, 480Hz, 512Hz
  • Chất liệu: Kim loại

Có các tần số: 256 Hz, 288Hz, 320Hz, 341Hz, 384Hz, 426Hz, 480Hz, 512Hz

Chất liệu: Kim loại