Giỏ hàng
Tài khoản

Bài thí nghiệm vật lý - Các bài thí nghiệm vật lý cao cấp

Hot
BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 38 và 39
Cảm biến điện thế
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến lực

Cảm biến lực

Liên hệ
Hot
Bộ thu nhận số liệu
Đĩa moomen lực

Đĩa mômen lực

Liên hệ
Bóng đèn

Bóng đèn

Liên hệ
Còi điện

Còi điện

Liên hệ
Lực kế 0.1N
Cảm biến dòng điện
Khe Young
công tắc

Công tắc

Liên hệ
Quạt điện-động cơ điện

động cơ điện

Liên hệ