Âm thoa và hộp cộng hưởng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Âm thoa 440Hz, 512Hz

Hộp cộng hưởng bằng gỗ.

Có búa cao su

Có kẹp thay đổi tần số

Âm thoa 440Hz, 512Hz

Hộp cộng hưởng bằng gỗ.

Có búa cao su

Có kẹp thay đổi tần số