Giỏ hàng
Tài khoản

Bản đồ khí hậu Việt Nam

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

 - Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:
+ Các miền khí hậu;
+ Các vùng khí hậu;
+ Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại một số địa điểm;
+ Các loại gió và chế độ gió (hướng gió, tần suất);
+ Bão (hướng di chuyển và tần suất).
- Kích thước (1090x790)mm.

Bản đồ khí hậu Việt Nam được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001