Giỏ hàng
Tài khoản

Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

 - Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
+ Phân bố ngành trồng trọt (cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp và cây ăn quả);
+ Phân bố ngành chăn nuôi (lợn và gia cầm, gia súc ăn có).
- Kích thước (1090x790)mm.

Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001