Bán nguyệt rỗng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để khảo sát hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Dùng để khảo sát hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Đựng các chất lỏng khác nhau và đo chiết xuất của chất lỏng đó

Kích thước:

- Loại 1. Đường kính 200mm: có vạch chia độ

- Loại 2. Đường kính: 82mm, cao 22mm: không có vạch chia độ