Bình tràn

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để làm thí nghiệm về xác định khối lượng riêng của chất rắn.
  • Chất liệu: Kim loại
  • Có vòi.
  • Đường kính 90mm, cao 115mm.

Dùng để làm thí nghiệm về xác định khối lượng riêng của chất rắn.

Chất liệu: Kim loại

Có vòi.

Đường kính 90mm, cao 115mm.