Bộ đệm khí

Mã số: PTVL2026

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Nghiên cứu chuyển động đều, định luật II, III Niu-tơn, định luật bảo toàn động lượng, định luật va chạm

Bộ gồm:

  • Máy bơm khí
  • Đệm khí
  • Xe trượt
  • Bộ gia trọng
  • Cổng quang
  • Tấm cản quang
  • Đầu đệm khí có gắn ròng rọc.

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu chuyển động đều, định luật II, III Niu-tơn, định luật bảo toàn động lượng, định luật va chạm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẼ ĐƯỢC UPDATE SỚM