Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng

Mã sản phẩm: V841

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Chứng minh tác dụng của chất lỏng lên vật

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Bộ giá thí nghiệm và lực kế 5 N (TBDC);

+ vật nhôm 100 cm3; bình đựng nước 0,6 lít kèm giá đỡ có thể dịch chuyển bình theo phương thẳng đứng.

 

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng