Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp

Mã sản phẩm: L7TB24

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm chứng minh quang hợp

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:

- Đèn cồn, cốc thủy tinh loại 250 ml, pipet (TBDC);

- Đĩa petri; Panh (loại thông dụng, bằng inox); 2 chuông thủy tinh đường kính 25-30 cm (hoặc hộp nhựa màu trắng trong); Cồn 70 độ; Dung dịch iode (1%).