Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích

Mã sản phẩm: L6TB03

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.

Mô tả:

Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:
- Chậu thủy tinh, dung dịch NaOH đặc (TBDC); Cốc thủy tinh dung tích 1000ml (TBDC);
- Nến cây loại nhỏ Ф 1cm.