Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước

Mã sản phẩm: L7TB26

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước

Mô tả:

Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:

- 2 cốc thuỷ tinh loại 250 ml (TBDC);
- 1 con dao nhỏ (loại thông dụng);
- 2 lọ phẩm màu (màu xanh và màu đỏ);
- Cân thăng bằng có 2 đĩa cân bằng nhựa Ф104 mm, đối xứng qua cánh tay đòn bằng thép, đế bằng nhựa có kèm vạch chia ở giữa tay đòn, 2 đầu cánh tay đòn có ốc điều chỉnh cân bằng, có thước thể hiện và điều chỉnh cân bằng, vạch chia nhỏ nhất là 1mm. Hộp quả cân bằng nhựa (6x4x2.5)cm, gồm 2 quả 10g và 1 quả cân 20g, tất cả quả cân được làm bằng inox.