Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide

Mã sản phẩm: L8TB38

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base.

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Ống nghiệm, Cuper (II) oxide (CuO), Khí carbon dioxide (CO2), Hydrochloric acid HCI 5% (TBDC).

+ Nước vôi trong Ca(OH)2.