Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm pha chế một dung dịch

Mã sản phẩm: L8TB31

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Tiến hành thí nghiệm pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm pha chế một dung dịch được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Ống đong hình trụ 100 ml, Cốc thủy tinh loại 100ml, Cân điện tử, Sodium chloride (NaCl); Đường dạng rắn (TBDC).

+ Copper sulfate (CuSO4); Magnesium sulfate (MgSO4).