Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV (Lớp 12 môn lịch sử )

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử cấp THPT (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng: 
- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài học (giáo án) điện tử; 
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
 - Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh); 
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập; 
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá.

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV (Lớp 12 môn lịch sử ) được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001