Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ học liệu điện tử, mô phỏng hỗ trợ dạy học môn Khoa học tự nhiên (THCS-LỚP 9)

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả: 

Mục đích sử dụng: Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử, chuẩn bị bài dạy, các học liệu điện tử, chuẩn bị các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá điện tử phù hợp với Chương trình.

Gồm 1 USB được copy chống sao chép.

Toàn bộ tranh điện tử môn Khoa học tự nhiên THCS

Toàn bộ Video/Clip môn Khoa học tự nhiên THCS

Bộ học liệu điện tử, mô phỏng hỗ trợ dạy học môn Khoa học tự nhiên (THCS-LỚP 9) được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001