Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng

Mã sản phẩm: L8TB30

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm chứng minh trong phản ứng hóa học khối lượng được bảo toàn

Mô tả:

Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Cốc thủy tinh loại 100 ml, Ống nghiệm, thanh nam châm, Cân điện tử (TBDC).

+ Barichloride (BaCl2) dung dịch; Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch; Bột lưu huỳnh (S); Bột sắt.