Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm ròng rọc cố định và ròng rọc động

Mã sản phẩm: PTVL2020-L10

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Bộ thí nghiệm khảo sát về ròng rọc cố định và ròng rọc động.

Ròng rọc được chế tạo tinh xảo, bằng nhôm.

Hình thức đẹp mắt.

Ròng rọc ghép: Đơn, đôi, ghép ba và ghép 4.

Ròng rọc được ghép theo chiều rọc từ các pulley đường kính 40mm, 30mm và 20mm;  ghép song song.từ các pulley 40mm.

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

 

Ròng rọc cố định và ròng rọc động