Bộ thí nghiệm ròng rọc cố định và ròng rọc động

Mã số: PTVL2020-L10

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

- Làm quen với ròng rọc: Ròng rọc động, ròng rọc cố định, ghép ròng rọc.

- Sự thay đổi về lực, quãng đường đi trong ròng rọc cố định, ròng rọc động

- Công cơ học, công suất, năng lượng. 

Bộ thí nghiệm khảo sát về ròng rọc cố định và ròng rọc động.

Ròng rọc được chế tạo tinh xảo, bằng nhôm.

Hình thức đẹp mắt.

Ròng rọc ghép: Đơn, đôi, ghép ba và ghép 4.

Ròng rọc được ghép theo chiều rọc từ các pulley đường kính 40mm, 30mm và 20mm;  ghép song song.từ các pulley 40mm.

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

Ròng rọc cố định và ròng rọc động

 

Ròng rọc cố định và ròng rọc động