Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài (dùng kính lọc sắc)

Mã sản phẩm: PTVL2042 (D1112)

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Nhiệm vụ: 

  • Khảo sát về giới hạn quang điện
  • Khảo sát về cường độ dòng quang điện bão hòa
  • Khảo sát về động năng ban đầu cực đại của quang electron