Bộ thí nghiệm về mạch điện xoay chiều

Mã số: PTVL2034

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Xác định dung kháng và cảm kháng trong mạch xoay chiều.      
  • Khảo sát hiện tượng cộng hưởng điện.     

Sau nhiều năm cung cấp hàng thiết bị ngoại nhập. Với thiết bị phổ thông họ không dùng bảng cắm các linh kiện mà chỉ dùng cho đại học.

Theo tìm hiểu và trao đổi với các nhà sản xuất nước ngoài thì quan điểm của họ là: với thí nghiệm dành cho phổ thông là những thí nghiệm đơn giản, do đó rèn luyện kỹ năng tính toán phải đi kèm với kỹ năng làm thí nghiêm. Kỹ năng làm thí nghiệm ở đây là: đọc mạch điện và cách mắc mạch điện.

Cũng theo tư tưởng đó nên chúng tôi thiết kế bộ thí nghiệm như sau:

Linh kiện được gắn nam châm có thể dính vào bảng thép, bảng từ

Chúng tôi sẽ Update sớm?

Mong quý khách thông cảm

Nhiệm vụ:

  • Khảo sát sự phụ thuộc của dung kháng vào tần số
  • Sự phụ thuộc của cảm kháng vào tần số
  • Khảo sát hiện tượng cộng hưởng điện