Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo

Mã số: PTVL2021-L6.3.3

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỷ lệ với khối lượng của vật treo

Bao gồm:

- Lực kế lò xo có thân hình trụ Φ 20 mm làm bằng nhựa trong có vạch chia độ với độ chia nhỏ nhất 0,1 N, hai đầu có móc treo bằng kim loại không rỉ, một đầu lò xo cố định, giới hạn đo (0 - 5)N;

- Các quả nặng có móc treo bằng kim loại không rỉ, khối lượng: 10g, 20g, 30g, 100g và 200g;

- Giá treo (thiết bị dùng chung).

Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo

Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo (gia trọng)

Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo (Móc treo)

Độ giãn của lò xo

Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo (lực kế)

Độ giãn của lò xo

Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo (Sử dụng bảng từ)