Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo (cao cấp)- Định luật Hook

Mã số: PTVL2021-L610.3.3

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

- Chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỷ lệ với khối lượng của vật treo

- Chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng phụ thuộc vào loại lò xo

-  Ghép lò xo: song song, nối tiếp

Theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6. Bộ thiết bị chứng minh độ giãn của lò xo đơn giản bao gồm:

- Lực kế lò xo có thân hình trụ Φ 20 mm làm bằng nhựa trong có vạch chia độ với độ chia nhỏ nhất 0,1 N, hai đầu có móc treo bằng kim loại không rỉ, một đầu lò xo cố định, giới hạn đo (0 - 5)N;

- Các quả nặng có móc treo bằng kim loại không rỉ, khối lượng: 10g, 20g, 30g, 100g và 200g;

- Giá treo (thiết bị dùng chung).

Độ giãn của lò xo

https://www.aelab.com.vn/bo-thiet-bi-chung-minh-do-gian-lo-xo

Với cấu hình như trên chúng tôi nâng cấp lên để học sinh có thể thực hiện được nhiều thí nghiệm hơn, phong phú hơn và cần nhiều thao tác thí nghiệm hơn.

Bộ thí nghiệm nâng cao này có thể dùng cho học sinh lớp 10 và cho học sinh giỏi ở các trường THPT chuyên.

Bộ thí nghiệm khảo sát định luật Hook: đo hệ số đàn hồi của lò xo.

Cấu hình nâng cao bao gồm: 

+ Giá thí nghiệm: có vạch chia và móc treo lò xo.

+ Lò xo các loại: 4 loại lò xo

+ Các quả nặng có móc treo bằng kim loại không rỉ, khối lượng: 10g, 20g, 30g, 100g và 200g;

Độ giãn của lò xo

Định luạt hook

Định luật Hook

Định luật Hook

Định luật Hook