Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ tranh/ ảnh về Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu (Tranh giấy)

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Mục đích sử dụng: Học sinh hiểu được mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

Bộ tranh/ảnh gồm có 03 tờ:

- Tờ 1 phiên bản hình ảnh về Trường phái nghệ thuật Ấn tượng;

- Tờ 2 phiên bản hình ảnh Trường phái nghệ thuật Dã thú;

- Tờ 3 phiên bản hình ảnh Trường phái nghệ thuật Lập thể.

Kích thước:(540x790)mm có dung sai 10mm

In offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ

Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại (Tranh giấy) được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001