Bóng đèn

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Bóng đèn sợi tóc
  • Điện áp 3 - 7V

Bóng điện sợi tóc

Điện áp 3 - 7V

Chốt cắm chuối 4mm

Có nam châm để dính vào bảng từ hay bảng thép