Giỏ hàng
Tài khoản

Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Mô hình 3D mô phỏng cấu tạo của tế bào động vật và thực vật với các thành phần cấu tạo cơ bản, và một số đặc điểm cấu trúc liên quan đến chức năng của một số bào quan gồm có:
- 1 mô hình tế bào động vật kích thước (39x28x14)cm.
- 1 mô hình cấu tạo tế bào thực vật  kích thước: (30x20x6)cm.

Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001