Giỏ hàng
Tài khoản

Cấu trúc chung của mạch điện (Tranh giấy)

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Mục đích sử dụng: Minh họa, Tìm hiểu, Khám phá

Yêu cầu nội dung: mô tả cấu trúc chung của mạch điện trong nhà bao gồm nguồn, tải, truyền dẫn, đóng cắt, điều khiển và bảo vệ mạch điện.

Kích thước: (790x540)mm, có dung sai 10mm

In offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

Cấu trúc chung của mạch điện (Tranh giấy) đợc sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001