Con lăn

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để khảo sát hệ số ma sát trên mặt phẳng nghiêng, lực trên mặt phẳng nghiêng
  • Bao gồm 2 loại: 
  • + 1kg, dài 8cm, đường kính 4.3mm
  • + 400g, dài 7cm, đường kính 5cm

Dùng để khảo sát hệ số ma sát trên mặt phẳng nghiêng, lực trên mặt phẳng nghiêng

Bao gồm 2 loại: 

+ 1kg, dài 8cm, đường kính 4.3mm

+ 400g, dài 7cm, đường kính 5cm