Bộ thí nghiệm cộng hưởng sóng âm

Mã số: PTVL2018

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Khảo sát hiện tượng sóng dừng trong ống khí.   
  • Xác định vận tốc truyền âm trong không khí

- Hiện tượng sóng dừng của sóng âm được biểu diễn một cách sinh động nhất. Học sinh có thể quan sát bằng mắt hiện tượng cộng hưởng sóng dừng

- Độ ồn thấp.

- Máy phát âm tần có độ phân giải cao, màn hiển thị LED

- Có thể thí nghiệm với tần số rất cao.

- Ngoài làm thí nghiệm biểu diến, bộ này còn tính toán định lượng (phần kết quả thí nghiệm)

Nhiệm vụ:

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trong ống khí.   

Xác định vận tốc truyền âm trong không khí

 

Dưới đây là mô phỏng hình ảnh giao thoa

Ta có các công thức:

Với 2 đầu ống kín, bước sóng được mô tả bởi công tức sau:

  

Với 1 đầu kín và 1 đầu hở, ta có công thức:

Dưới đây là bảng số liệu:

Dựa vào đó ta vẽ đồ thị so sánh giữa lý thuyết và thực nghiệm như sau:

 

Cộng hưởng sóng âm

Barfield đã phát hiện ra là: Nút sóng là nơi tập trung các hạt xốp.