Công tắc

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Công tắc điện có 2 chế độ ON-OFF
  • Jack cắm chuối 4mm
  • Có nam châm để dính vào bảng từ hay bảng thép

Công tắc điện có 2 chế độ ON-OFF

Jack cắm chuối 4mm

Có nam châm để dính vào bảng từ hay bảng thép