Bộ thí nghiệm từ phổ - đường sức từ (loại 2)

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Bằng nhựa trong suốt.
  • Có bột sắt từ mịn bên trong.

 

Kích thước: 120 x 220 mm

Bằng nhựa trong suốt.

Có bột sắt từ mịn bên trong.