Còi điện

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Còi điện
  • Điện áp tối đa 24V DC

Còi điện

Điện áp 3 - 24V DC

Chốt cắm chuối 4mm

Có nam châm để dính vào bảng từ hay bảng thép