động cơ điện

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Động cơ điện có cánh quạt
  • Điện áp tối đa 6V DC

Động cơ điện có cánh quạt

Điện áp tối đa 6V DC

Chốt cắm chuối 4mm

Có nam châm để dính vào bảng từ hay bảng thép