Dụng cụ biểu diễn lực Archimede

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Bộ dụng cụ dùng để biểu diễn lực Ác xi mét