Dụng cụ thí nghiệm sự nở khối của chất rắn vì nhiệt

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng cho khảo sát sự nở khối của vật rắn

Bao gồm 1 quả cầu đặc và 1 vòng tròn bằng đồng thau.

Đường kính quả cầu: 22mm bằng đường kính trong của vòng tròn