Giá đựng pin

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để gá các cục pin 1.5V loại D
  • Có các đầu ra: 1.5V, 3V

Dùng để gá các cục pin 1.5V loại D

Có các đầu ra: 1.5V, 3V