Giỏ hàng
Tài khoản

Hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái (Tranh giấy)

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả: 

Mục đích sử dụng: Tìm hiểu hệ sinh thái và quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

Mô tả hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái.

Kích thước: (720x1020)mm có dung sai 10mm

In offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

Hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái (Tranh giấy) được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001