Giỏ hàng
Tài khoản

Hướng dẫn thiết lập Hệ sinh thái

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Video mô tả nguyên vật liệu, cách tạo sinh cảnh, môi trường sống, cách duy trì sự ổn định của quần xã sinh vật. Cách xác định chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái.

Hướng dẫn thiết lập Hệ sinh thái được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001